Oferujemy Państwu kompleksową obsługę laboratoriów badawczych, starających się o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, w zakresie tworzenia dokumentacji systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007, specyfikacji wymagań, wdrożenia systemu zarządzania laboratorium, prowadzenia walidacji, złożenia wniosku do PCA.