Oferujemy Państwu usługę auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007. Nasi eksperci posiadają:
  • uprawnienia auditora wewnętrznego systemu zarządzania laboratorium
  • wykształcenie wyższe kierunkowe
  • certyfikat z zakresu metrologii chemicznej
  • wieloletnie doświadczenie w akredytowanych laboratoriach badawczych
  • wielokrotny udział w auditach zewnętrznych PCA na stanowiskach laboranta, kierownika ds. jakości, kierownika laboratorium