Laboratorium realizuje pobieranie próbek:
  • ścieków *
  • wód podziemnych *
  • wody do picia i produkcji żywności do badań fizykochemicznych *
  • wody z rzek i strumieni *
  • osadów ściekowych
  • gleb *

* pobieranie akredytowane zgodnie z akresem akredytacji AB1462